ubezpieczenia Gliwice

ubezpieczenia komunikacyjne

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Ubezpieczenia komunikacyjne wg ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151) należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych. Możemy wyróżnić dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 

  • ubezpieczenia obowiązkowe – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu – potocznie zwane OC,
  • ubezpieczenia dobrowolne – w skład których wchodzi Autocasco (AC), ubezpieczenie Assistance, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) itp.

 

Czym dokładnie jest ubezpieczenie OC? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych czyli ubezpieczenie (polisa OC), jest ubezpieczeniem chroniącym przede wszystkim osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego przez pojazd osoby ubezpieczonej.

Na czym polega ubezpieczenie OC?

Każdy posiadacz pojazdu ma obowiązek zakupu ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie takie ważne jest przez 12 miesięcy. Mówiąc najprościej, w przypadku ewentualnej stłuczki, poszkodowany otrzymuje pieniądze na pokrycie szkód od ubezpieczyciela, którego polisę posiadał sprawca, lub gwarancję naprawy szkody. W przypadku kiedy sprawca nie posiadał ważnej polisy OC w momencie zdarzenia, odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Następnie UFG zwróci się do sprawcy o zwrot pełnej kwoty wypłaconego odszkodowania.

Obowiązkowość ubezpieczenia OC

Kary za brak OC są bardzo dotkliwe. Ubezpieczenia OC pojazdu należy dokonać w dniu jego rejestracji. Oprócz możliwości otrzymania mandatu podczas kontroli drogowej (pojazd może zostac odholowany na parking strzeżony), UFG sprawdza kierowców zarejestrowanych w bazie i w sytuacji odnotowania braku ważnego ubezpieczenia – nakłada karę. Każdy kierujący pojazdem, który spowoduje zdarzenie drogowe i nie posiada przy tym ważnej polisy OC, zostaje pokryty kosztami naprawy samochodu poszkodowanego.


Co to jest Autocasco?

Autocasco – w skrócie AC – to ubezpieczenie dobrowolne i, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ubezpieczenia samochodu. Najczęściej przedmiotem tego ubezpieczenia objęte są:

  • pojazd,
  • wyposażenie pojazdu należące do standardowego wyposażenia samochodu czyli urządzenia i materiały montowane standardowo przez producenta w warunkach montażu fabrycznego lub generalnego importera pojazdu do Polski,
  • wyposażenie dodatkowe, to elementy lub urządzenia, które są montowane poza fabrycznymi standardami wyznaczonymi przez producenta pojazdu, których demontaż nie jest możliwy bez użycia narzędzi mechanicznych, (na przykład komputer pokładowy, immobilizer, fotelik dziecięcy czy też specjalne wykończenie wnętrza pojazdu).

Co daje AC?

Ubezpieczenie Autocasco może obejmować swoim zakresem ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku kolizji drogowej spowodowanej z winy Ubezpieczonego, ale również chroni jego majątek w sytuacji, gdy nie miał on wpływu na powstanie szkody, np.:

  • kradzieży lub usiłowania kradzieży,
  • pożaru lub wybuchu,
  • kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego,
  • kolizji z przedmiotami i osobami znajdującymi się poza pojazdem,
  • działania zjawisk atmosferycznych.