ubezpieczenia Gliwice

ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne to kompleksowa ochronę oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się za granicę w celach turystycznych, edukacyjnych oraz biznesowych. Podstawowym celem polisy turystycznej jest zapewnienie pomocy medycznej, organizacyjnej i finansowej po wypadku w obcym kraju.

Obowiązkowym elementem każdego ubezpieczenia turystycznego jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Dodatkowo polisa turystyczna może zawierać przede wszystkim:

  • OC w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenie NNW,
  • podróżne assistance,
  • koszty prowadzonych akcji ratowniczych i poszukiwawczych,
  • ochronę bagażu i sprzętu sportowego.